page_banner

Ymwelodd Liu Jisen, Deon Gweithredol y Sefydliad Astudiaethau Affricanaidd, Prifysgol Astudiaethau Tramor Guangdong, â Hecin

Ar Chwefror 11, 2022, ymwelodd Liu Jisen, deon gweithredol Sefydliad Ymchwil Affrica Prifysgol Astudiaethau Tramor Guangdong, â sylfaen ymchwil diwydiant-prifysgol Sefydliad Huyan ar gyfer ymchwil maes.Mynychodd Lin Zebin, dirprwy reolwr cyffredinol Hecin, Liu Juyuan, rheolwr rhanbarthol Adran Busnes Rhyngwladol Hecin, a Jiang Yinru, y derbyniad.

news3

Cyn dechrau swyddogol yr ymchwiliad, mynegodd Lin Zebin, dirprwy reolwr cyffredinol Hecin, groeso cynnes i ddyfodiad yr Arlywydd Liu Jisen a chyflwynodd yn fyr sylfaen gynhyrchu, addysg ac ymchwil Sefydliad Huyan gyfan.Ar yr un pryd, adroddodd ar ddatblygiad busnes rhyngwladol Hecin yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a cham nesaf y cynllun ehangu marchnad, dywedodd fod Hecin yn dyfnhau ac ehangu'r farchnad ryngwladol ar gyflymder cyson, ond ar hyn o bryd, y datblygiad o fusnes Affricanaidd yn wynebu llawer o anawsterau a heriau, ac yn gobeithio y bydd Hecin a Guangdong Tramor Sefydliad Ymchwil Affrica sefydlu cydweithrediad ysgol-fenter i archwilio ymhellach agweddau diwydiant-prifysgol-cyllid.

Cadarnhaodd a gwerthfawrogodd yr Arlywydd Liu Jisen sylfaen gynhyrchu, addysg ac ymchwil Labordy Allweddol Clefydau Anadlol y Wladwriaeth a datblygiad masnach dramor Hecin.Cyflwynodd fod Sefydliad Ymchwil Affrica Prifysgol Astudiaethau Tramor Guangdong wedi'i urddo ar Dachwedd 22, 2016 gan y cyn Gynghorydd Gwladol Dai Bingguo, Sefydliad Ymchwil Affrica Guangdong Mae Prifysgol Astudiaethau Tramor yn cynnal ymchwil ar Faterion Economaidd, Gwleidyddol, Diwylliannol a Diplomyddol yn Affrica ac yn darparu gwasanaethau cynghori polisi a buddsoddi i adrannau'r llywodraeth a mentrau masnachol.A dywedodd fod monitro, rhybuddio cynnar ac adrodd am glefydau heintus yn Affrica ar ei hôl hi'n fawr, mae'r angen am adeiladu seilwaith yn enfawr, mae'r cymorth "Belt and Road" i Affrica newydd ddechrau, mae llawer o le i wella, ac rwy'n gobeithio y gall mentrau Tsieineaidd gydweithredu a chyfathrebu â phobl gwledydd Affrica.

Cyrhaeddodd y ddwy ochr gonsensws sylfaenol ar gyfleoedd cydweithredu o dan gefndir y "Belt and Road", gan nodi bod llawer o le yn y dyfodol i gydweithredu rhwng dwy ochr Sefydliad Ymchwil Iechyd ac Affrica Prifysgol Guangdong Astudiaethau Tramor, ac mae angen cryfhau cyfnewidfeydd a thrafod a hyrwyddo datblygiad Busnes Hecin a chyfnewid talent a chydweithrediad yn Affrica.

news4

Amser postio: Mai-17-2022